علوم تجربی
مطالب آموزشی و کمک درسی
قالب وبلاگ
موتور الکتریکی چگونه کار می کند؟

یک موتور الکتریکی ، انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند که می تواند

برای انجام کارهای مختلف مورد استفاده قرارگیرد.

نیروی محرکه اساسی در تمام موتورها ، مغناطیس است چه آنهایی که جاروبک دارند

و چه آنهایی که ندارند.چه در موتورهای جریان متناوب و چه در موتورهای جریان مستقیم .

 بیاد بیاورید که هر آهن ربا دارای یک قطب شمال و یک قطب جنوب است ( تقریبا شبیه

کره زمین که آهن ربایی است با دو قطب جغرافیایی شمال و جنوب)

 اگر دو آهن ربا را به خط کنیم طوری که قطب شمال یکی در مجاورت قطب جنوب آهن ربای

 دیگر باشد همدیگر را جذب می کنندو اگر آنها را به شکل شمال به شمال و جنوب به جنوب

 به خط کنیم همدیگر را دفع می کنند.

 اگر سه آهن ربا را به صورت شکل یک در نظر بگیریم آهن ربای دست چپ و راست

 روی یک سطح ثابت شده باشد آهن ربای بین آنها آزاد است تا در مرکز آنها به گردش

 در آید


ادامه مطلب
[ شنبه پنجم اسفند 1391 ] [ 19:3 ] [ فتحی-میرعنایت ]

توف آتشفشانی

خاكسترهاي آتشفشاني پس از رسوبگذاري در محيط‌هاي رسوبي توف‌هاي آتشفشاني را به‌وجود مي‌آورند.

اين سنگ‌ها به‌عنوان مصالح ساختماني كاربرد دارند؛ مانند توف‌هاي سبزرنگ رشته كوه البرز.

پوکه ی معدنی

از پوكه‌ي معدني به‌عنوان مصالح ساختماني در سقف‌ و دیوارهای پیش ساخته ساختمان‌ها استفاده مي‌شود.

سبك‌بودن، تخلخل زياد و سيمان‌گيري خوب از ويژگي‌هاي اين سنگ مي‌باشد.

سنگ پا

از سنگ پا به‌عنوان ساينده در صنعت چوب‌بري استفاده مي‌شود.

[ سه شنبه یکم اسفند 1391 ] [ 10:41 ] [ فتحی-میرعنایت ]

1-  علت وقوع زمین لرزه چیست؟

الف) خروج مواد جامد،مایع و گاز از درون زمین

ج) آزاد شدن انرژی در اعماق زمین

ب) آزاد شدن انرژی در سطح زمین

د) شکستن سنگ کره ی زمین در اثر فشار نیروهای وارده

2- کدام مورد در خرابی های ناشی از زلزله تأثیر ندارد؟

الف) شدت زلزله

ب) فاصله از کانون زلزله

ج) زمان زلزله

د) استحکام زمین

3- کدام یک از کوه های آتشفشانی زیر نیمه فعال است ؟

الف) سهند

ب) سبلان

ج) تفتان

د) دنا

4- کدام یک از گزینه های زیر سنگ های آتش فشانی است ؟

الف) توف،سنگ پا، مرمر

ج) پوکه ی معدنی،سنگ پا،مرمر

ب) پوکه ی معدنی،مرمر،گرانیت

د) توف،سنگ پا،پوکه ی معدنی

5- کدام یک از موارد زیر از اثرات اجتماعی وقوع زلزله به شمار می رود؟

الف) کمبود دارو

ب) ریزش آوار

ج) نا امنی

د) آلودگی آب

[ سه شنبه بیست و چهارم بهمن 1391 ] [ 8:6 ] [ فتحی-میرعنایت ]

سوالات بخش نیرو علوم ششم دبستان

1- نیرو چگونه به وجود می آید ؟

2- نیرو ناشی از چیست؟

3- چه موقع یک جسم در حال حرکت  برای همیشه به حرکت خود ادامه می دهد ؟

4- در چه زمانی یک جسم ساکن برای همیشه ساکن می ماند ؟

5- قانون اول حرکت چه می گوید؟

6- ساده ترین شکل نیرو چه چیزهایی هستند؟

7- چرا وقتی ما روی مبل منزل لم می دهیم واژگون نمی شویم؟

8- وقتی بر یک جسم ساکن نیرو وارد شود چند حالت ممکن است روی دهد ؟

9- هل دادن یا کشید معادل چیست؟

10- چگونه می توان مسیر حرکت یک  جسم را تغییر داد ؟

11- نیرو چه تأثیراتی روی جسم می گذارد؟

12- تغییرشکل اجسام حاصل چیست؟

13- چرا اجسام ساکن شروع به حرکت می کنند؟

14- چه موقع نیروهای وارده بر یک جسم یکدیگر را خنثی می کنند؟

15- برای تولید نیرو به چند جسم نیاز داریم؟

16- آیا هر وقت به جسمی نیرو وارد کنیم آن جسم حرکت می کند؟ توضیح دهید

17- حد اقل چند به چند جسم نیاز نیاز داریم تا نیرو تولید شود

18- هر نیرو چه ویژگی هایی دارد ؟

19- وقتی از 2 طرف به جسمی نیرو وارد شود جسم به کدام سمت حرکت می کند؟

20-نیروی خالص را تعریف کنید 

21- وارد کننده و دریافت کننده ی نیرو را با ذکر مثال توضیح دهید

22- قانون سوم نیوتن را توضیح دهید

23- نیروهای تماسی یعنی چه ؟

[ شنبه چهاردهم بهمن 1391 ] [ 9:12 ] [ فتحی-میرعنایت ]

.دانش آموزان در اعمال نیرو به اجسام دیگر و همزمان احساس عکس العمل آن، تجربهٔ کافی دارند. اما نمی دانند وقتی مثلاًبه توپی ضربه می زنند، به توپ نیرو وارد کرده اند و همزمان توپ نیز به پای آنها نیرو وارد کرده است. چون کلمهٔ نیرو در زندگی روزمره ودر محاوره های معمولی استفاده می شود معادل علمی آن که همان هل دادن یاکشیدن  است را باید ابتدا جا بیندازیم. برای این منظورمعمولاً از فراخوانی تجربه های دانش آموزان استفاده می کنیم.

2 با توجه به تم یا زمینهٔ این درس و درس بعدی که ورزش ونیروست، بیشتر مثالها و فعالیتها حول ورز شهای مرسوم است.در صورتی که شما در منطقه و استان خود دارای ورز شها و یابازی های محلی مرسوم هستید، می توانید از آنها برای جایگزینی برخی از فعالیتها استفاده کرده و در طرح درس خود از آنها بهره ببرید.

3  .برای درگیر کردن و بحث جدی در مورد نیرو، می توانیم بریده هایی از فیلم ورزش های مختلف مانند: فوتبال، والیبال، تنیس و… را در کلاس پخش کنیم و در مورد اثرات نیرو در بازی ها بحث کنیم.

4. توصیه می شود بنا به مقتضیات کلاس یک یا دو بند ازعلم و زندگی صفحهٔ 48 انجام شود تا نیرو حس شود. در انجام این فعالیت می توان بحثهایی در مورد اینکه ما دست دوستمان را هل می دهیم (می کشیم) او نیز دست ما را هل می دهد (می کشد)، سؤالاتی را مطرح کرد تا زمینه چینی لازم برای ورود به بحث بعدی صورت گیرد.

5. ممکن است اصطلاح علمی بر هم کنش را دانش آموزان متوجه نشوند. در این صورت می توانیم از معادل های آن مانند، اثرمتقابل یا فعل و انفعال، کنش و واکنش و…استفاده کنیم. بهتر است قبل از شروع به تدریس این بخش، دانستنی مرتبط با این بخش را مطالعه کنیم. توجه داریم وقتی ما جسمی را مثلاً هل می دهیم، جسم  نیز ما را هل می دهد که یکی از این نیروها کنش و دیگری واکنش نامیده می شود.

6 .   در فعالیت «علم و زندگی » صفحهٔ 50 ؛ الف( اگر نیروها موازنه شوند یعنی دو گروه نیروی هم اندازه به طناب وارد کنند و نیروها همدیگر را خنثی کنند، جسم حرکت نمی کند.ب( در این حالت، گروهی که نیروی بیشتری وارد کرده، گروه دیگر را به طرف خود می کشد. در این حالت نیروها موازنه نیستند و یکی از نیروها دارای مقدار بیشتری است. بنابراین بر طناب نیروی خالصی وارد شده است.

فعالیت پیشنهادی

مسابقهٔ ماشین های بادکنکی: در انجام این فعالیت مراحل روش علمی را تمرین می کنیم. در این فعالیت قرار است بادکنک،ماشین را به حرکت درآورد. می توانیم با بادکردن یک بادکنک و رها کردن آن و مشاهدهٔ رفتار آن شروع کنیم. بار دیگر یک نی واردسر بادکنک کرده و با نخ آن را محکم می بندیم، بادکنک را باد کرده و رها می کنیم و رفتار آن را مشاهده می کنیم.از گرو هها می خواهیم یک ماشین بادکنکی تهیه کرده و آن را امتحان کنند و اشکالات احتمالی آن را رفع کنند و برای روز مسابقه  آماده شوند. مراحل مختلف ساخت یک نوع سادهٔ آن در زیر آورده شده است.

وسایل مورد نیاز: چند عدد نی، 4 عدد قرقره، پاکت آب میوه، خلال دندان، قیچی، بادکنک و…

توجه: در کار کردن با وسایل تیز مانند قیچی و یا چاقو مراقبت لازم صورت گیرد.

اولیاء دانش آموزان می توانند در این کار با فرزندانشان مشارکت نمایند و در روز مسابقه در مدرسه حضور یابند.


[ شنبه نهم دی 1391 ] [ 12:29 ] [ فتحی-میرعنایت ]

تمام خشکی های زمین در ابتدا به صورت قاره بزرگی به نام پانگه آ بوده است و تمامی آب های دنیا به صورت اقیانوس بزرگی به نام پانتالاسا بوده است . قاره ی پانگه آ به دو قسمت به نام لورازیا و گندوانا تقسیم شد ، لورازیادر نیمکره شمالی شامل آمریکای شمالی ، آسیا ، اروپا و جزیره گرینلند و گنوانا در نیمکره جنوبی شامل آمریکای جنوبی ، استرالیا ، آفریقا و جنوبگان می باشد . از جمله آمریکای جنوبی و آفریقا در گذشته به صورت یک قاره ی یک پارچه بوده که بعدها توسط اقیانوس اطلس از هم جدا شدند . شواهدی مانند دیرینه شناسی ، موقعیت های جغرافیایی و اقلیمی و همچنین شواهد فسیل و گیاهان مشترک در بین این دو قاره این مطلب را تایید می کند.

حرکت قاره ها :

حرکت قاره ها به سه صورت انجام می گیرد :

1)  مرزهای  واگرا : شامل جدا شدن ورقه قاره ای به صورت شکافت قاره ای و جدا شدن ورقه اقیانوسی به صورت Mor  می باشد.

2)   مرزهای همگرا : شامل برخورد دو ورقه قاره ای – قاره ای  ، قاره ای – اقیانوسی و اقیانوسی – اقیانوسی است.

3)  گسل های تبدیل : هیچ گونه افزایش یا کاهش پوسته زمین  در این گسل ها صورت نمی گیرد و فقط حرکت ورقه ها در امتداد هم وجود دارد.


ادامه مطلب
[ جمعه بیست و چهارم آذر 1391 ] [ 7:16 ] [ فتحی-میرعنایت ]

در سال 1912 میلادی دانشمند آلمانی بنام وگنر اظهار داشت که حدود 200 میلیون سال پیش تمام خشکی ها به هم متصل و یک تکه بوده اند این خشکی رفته رفته به دو قسمت تقسیم شده و پس از آن هر قسمت نیز قطعه قطعه شده و قاره های امروزی را بوجود آمده اند سپس وگنر نظریه زمین ساخت ورقه ای را مطرح کرد.
نظریه زمین ساخت ورقه ای:
بر اساس این نظریه سنگ کره زمین یک تکه نیست بلکه از تعدادی ورقه های بزرگ و کوچک تشکیل شده است.
نکته: بعضی از ورقه ها در زیر قاره ها و بعضی دیگر در زیر اقیانوس ها و برخی هر دو را در بر می گیرد.[ جمعه بیست و چهارم آذر 1391 ] [ 7:9 ] [ فتحی-میرعنایت ]

 

1- در کارخانه کاغذ سازی از آهن چه استفاده هایی می کنند؟


2- چرا در کارخانه کاغذ سازی از غلتک آهنی برای خشک کردن و صاف کرن خمیر کاغذ استفاده می کنند؟


3- چند ویژگی های آهن را نام ببرید که باعث شده از آن در کارخانه کاغذ سازی از آن استفاده کنند؟

4- چه نوع کاغذ هایی را نمی توان باز یافت کرد؟

    

5- چند ماده ی شیمیایی که به خمیر کاغذ اضافه می کنند را نام ببرید؟

 

6- برای جلو گیری از قطع بی رویه ی درختان برای تهیه کاغذ چه توصیه هایی دارید؟

 

7- تفاوت آهن با پلاستیک را بیان کنید؟

[ جمعه پنجم آبان 1391 ] [ 14:40 ] [ فتحی-میرعنایت ]

 

با اینکه کاغذ و محصولات کاغذی به سادگی قابل بازیابی هستند اما همچنان بزرگترین بخش هر سطل آشغالی را به خود اختصاص می‌دهند. کاغذ و مقوا حدود 40 درصد جریان زباله هر شهری هستند.

 چه نوعی کاغذی قابل بازیافت است؟

مقواو مواد مقوایی شامل بسته بندی های مواد غذایی خشک، قوطی های کاغذی,روزنامه و کاغذهای باکیفیت تر ( مثل دفترچه ها، کاغذ کپی، سربرگ‌ها و پاکتها ) همه قابل بازیافت هستند. انواع متفاوت کاغذ مثل کاغذ روزنامه یا کاغذ سفید مرغوب در ستونهای مجزا دسته بندی می‌شوند چون روش فرآیند متفاوتی دارند. مرکز بازیافت تقریبا همه چیزهای کاغذی را که پوشش پلاستیکی نداشته باشند، با جوهر چاپ نشده باشند یا خاکی و آلوده به مواد غذایی نشده باشند، بازیافت می‌کند.

کتاب های با جلد گالینگور,چعبه های پیتزا وهم چنین سایر جعبه های نگهداری مواد غذایی که به مواد غذایی آغشته شده اند, دستمال و حوله های کاغذی و...به دلیل آلودگی غیر قابل باز یافت هستند.

 

برای بازیافت کاغذ، آن را به قطعات کوچک ریز کرده و با آب مخلوط می‌کنند. بعد آن قدر هم می‌زنند تا خمیر کاغذ به دست می‌آید سپس آن را روی صفحه ای می‌ریزند تا بیشتر آبش بخار شود. در آخر چوب یا الیاف کاغذ باقی می‌ماند و بین غلتک‌ها فشرده و آبگیری می‌شود. این ماده بعد، با خشک کن بخار، خشک می‌شود. محصول به دست آمده کاغذ بازیافتی است.

[ دوشنبه یکم آبان 1391 ] [ 0:51 ] [ فتحی-میرعنایت ]

تکه‌اى کاغذ بردارید، آن را از گوشه‌اى پاره کنید و با دقت به لبه‌ى پارگى نگاه کنید. رشته‌هاى نازک و مومانندى را می‌بینید که همانند رشته‌هاى پشمى نمد، در هم تنیده‌اند، این رشته‌‌ها از ملکولى به نام سِلولٌز ساخته شده‌اند. سلولز ملکولى نخ‌مانند و دراز است که پیکر گیاهان را می‌سازد. هر یک از رشته‌هایى را که در لبه‌ى پارگى کاغذ می‌بینید، از هزاران ملکول سلولز ساخته شده که مانند رشته‌هاى طناب به دور هم پیچیده‌اند.
چوب درختان مقدار فراوان سلولز دارد. به این دلیل، کاغذ را از آن می‌سازند، براى این کار، درختان را می‌برند و به کمک ماشین ویژه‌اى، تنه‌ى آن‌ها را ریز ریز می‌کنند. سپس، این تکه‌هاى کوچک چوب را با مواد شیمیایى و مقدار فراوان آب داغ، مخلوط می‌کنند تا خمیرى از رشته‌هاى سلولزى به دست می‌آید. در گام دیگر، خمیر را روى یک تورى فلزى می‌ریزند تا آب خود را از دست بدهد. سپس خمیر از لابه‌لاى چند غلطک می‌گذرد و آب خود را بیش‌تر از دست می‌دهد. پمپ‌هاى مکنده‌ى آب، به این آب‌گیرى کمک می‌کنند. سرانجام، خمیرى که به صورت ورقه‌ى درازى درآمده است، با گذشتن از لابه‌لاى غلطک‌هاى داغ، خشک می‌شود و برگه‌ى دراز کاغذ از دستگاه بیرون می‌آید.
گاهى با کمک مواد دیگرى، کاغذهاى بهترى ساخته می‌شود. براى این که کاغذ خیلى آب جذب نکند، مواد شیمیایى ویژه‌اى به آن می‌افزایند. براى تولید کاغذهاى بسیار نرم و سفید، کاغذ را از لابه‌لاى غلطک‌هایى می‌گذرانند که دماى بیش‌ترى دارند و سطح آن را با مخلوطى از خاک چینى و آب ‌پوشانده‌اند. براى این که کاغذ محکم‌تر شود، به آن پنبه می‌افزایند. اگر بخواهند از کاغذ، دستمال کاغذى بسانزد، به آن نرم کننده می‌افزایند و با کمک مواد شیمیایى، میکروب‌هاى آن را از بین می‌برند.
در پایان کار، دستگاهى که به رایانه مجهز است، ضخامت کاغذ، مقدار آب و شمار سوراخ‌هاى احتمالى آن را بررسى می‌کند. در صورتى که ضخامت در همه‌جا یکسان باشد، مقدار آب مناسب باشد و شمار سوراخ‌ها کم‌ باشد، کاغذ راهى بازار می‌شود.


بازیافت کاغذ

براى آماده کردن کاغذ هر روز به اندازه یک جنگل، درخت بریده می‌شود. اگر چه به جاى آن‌ها، درختان جدیدى کاشته می‌شوند، اما آن‌ها سریع رشد نمی‌کنند تا جاى همه‌ى درختان بریده شده را پر کنند. به این دلیل، کاغذهاى باطله را بازیافت می‌کنند. پس از گرد‌آورى کاغذهاى باطله، جوهر روى آن‌ها را با کمک‌ مواد شیمیایى بر می‌دارند. سپس آن‌ها را با مواد شیمیایى و مقدار فراوان آب مخلوط می‌کنند. تا خمیر کاغذ به دست آید. اکنون از این خمیر ورقه‌هاى کاغذ ساخته می‌شوند. شما با مصرف درست کاغذ و جدا کردن کاغذهاى باطله از آشغال‌ها، می‌توانید به حفظ جنگل‌‌ها کمک کنید.


کاغذ بسازید

به کمک وسایل بسیار ساده‌اى می‌توانید در خانه کاغذ بسازید. براى این کار مقدارى کاغذ باطله را ریز ریز کنید. تکه‌هاى کاغذ را تا 15 دقیقه در آب گرم بگذارید. سپس به کمک قاشق‌، آن‌ها را با آب مخلوط کنید تا خمیر کاغذ آماده شود. اکنون به کمک غربال، آب اضافى خمیر را از آن بگیرید. سپس خمیر را به آرامى روى یک ورقه‌ى پلاستیک برگردانید و روى آن را با ورقه پلاستیکى دیگرى بپوشانید. اکنون به کمک وردنه آب اضافى را از کاغذ بیرون کنید و آن را در آفتاب بگذارید تا خوب خشک شود.
چینی‌هاى باستان، به همین روش از پوست درخت توت کاغذ می‌ساختند. ایرانی‌ها کاغذ سازى را از چینی‌ها آموختند و براى این که روى کاغذ بهتر بتوانند بنویسند، هر دو سطح آن را با نشاسته می‌پوشاندند. شما نیز می‌توانید به خمیر کاغذ خود کمى نشاسته بزنید تا کاغذ بهترى داشته باشید. همچنین می‌توانید با نوآورى خود کاغذهاى جالب‌ترى بسازید. براى مثال، به خمیر کاغذ چند گلبرگ اضافه کنید و اثر آن را بر کاغذ ساخت خود ببینید.

[ سه شنبه هجدهم مهر 1391 ] [ 8:18 ] [ فتحی-میرعنایت ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
امکانات وب